Thời sự

Hãy tránh xa CẦN SA!

Tô Hoài Nam

Cần sa (Cannabis) và Marijuana là 2 tên gọi giống nhau của một loạn cây rừng. Thủa xa xưa một số bộ tộc biết nhai rồi biết hút lá cây này để bớt đau, nói chính xác hơn là để...

Xem chi tiết... →

Định tính MORPHIN

Tô Hoài Nam

I. NGUYÊN LÝĐịnh tính Morphin bằng kỹ thuật sắc ký miễn dịch cạnh tranh: Morphin trong mẫu nước tiểu cạnh tranh với morphin ở những vị trí gắn kết kháng thể. Trong quá trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm...

Xem chi tiết... →