Products

Khẩu trang DANA VIP than hoạt tính x 50 chiếc (dày 5 lớp)

50,000₫
Khẩu trang DANASA VIP than hoạt tính do Việt Nam sản xuất, với độ dày lên đến 5 lớp tin...

Khẩu trang DANA VIP màu xanh x 50 chiếc

35,000₫
Khẩu trang DANASA VIP màu xanh dương do Việt Nam sản xuất, với độ dày lên đến 5 lớp tin...

Khẩu trang DANASA màu xanh 5 lớp tiệt trùng từng cái (Hộp 50 cái)

55,000₫
Khẩu trang DANASA tiệt trùng, màu xanh dương do Việt Nam sản xuất, với độ dày lên đến 5 lớp...

Khẩu trang DANA than hoạt tính tiệt trùng x 50 chiếc (5 lớp)

50,000₫
Khẩu trang DANASA than hoạt tính do Việt Nam sản xuất, với độ dày lên đến 5 lớp tin chắc...

Khẩu trang DANA màu tím hộp 50 chiếc, kiện 50 hộp

35,000₫
Khẩu trang 3 lớp màu tím, với độ dày 3 lớp đạt tiêu chuẩn, an tâm khi sử dụngTính năng+...

Khẩu trang DANASA màu trắng hộp 50 chiếc, kiện 50 hộp

35,000₫
Khẩu trang 3 lớp màu trắng, với độ dày 3 lớp đạt tiêu chuẩn, an tâm khi sử dụngTính năng+...

Khẩu trang DANA 5 màu trơn (hộp 50 cái)

30,000₫
Khẩu trang IGG 5 màu sắc, với độ dày 3 lớp đạt tiêu chuẩn, an tâm khi sử dụngTính năng+...