Máy phân tích nước tiểu

Máy phân tích nước tiểu

Que thử nước tiểu 11 thông số ACON Mission hộp 100 test tặng 1 chai nước lau sàn

220,000₫
Que thử nước tiểu 11 thông số ACON Mission dùng để đo các thông số sinh hoá của nước tiểu...

Que thử nước tiểu ACON Mission URS 3 thông số (Glu/pH/Pro) tặng 1 chai nước lau sàn

99,000₫
Que thử nước tiểu 3 thông số ACON Mission dùng để đo các thông sô sinh hoá của nước tiểu...

Que thử nước tiểu MISSION ACON 10 thông số hộp 100 test tặng 1 chai nước lau sàn tinh dầu

200,000₫
Que thử nước tiểu 10 thông số ACON Mission dùng để đo các thông sô sinh hoá của nước tiểu...