Máy móc xét nghiệm

Máy phân tích nước tiểu Acon Mission U120

15,000,000₫
Máy phân tích sinh hoá nước tiểu ACON U120 là máy chất lượng cao, đo được nhiều thông số về...

Máy phân tích nước tiểu Mission U500

28,000,000₫
Máy phân tích nước tiểu Mission U500 là máy chất lượng cao, đo được nhiều thông số về sinh hoá...

Que thử nước tiểu ACON Mission URS 10 thông số hộp 100 test

200,000₫
Que thử nước tiểu 10 thông số ACON Mission dùng để đo các thông sô sinh hoá của nước tiểu...

Que thử nước tiểu ACON Mission URS 11 thông số hộp 100 test

220,000₫
Que thử nước tiểu 11 thông số ACON Mission dùng để đo các thông số sinh hoá của nước tiểu...

Que thử nước tiểu ACON Mission URS 3 thông số hộp 100 test

100,000₫
Que thử nước tiểu 3 thông số ACON Mission dùng để đo các thông sô sinh hoá của nước tiểu...