Loading...
Methadone Nó Là Gì?
  • 0
  • Nam Tô Hoài

Methadone Nó Là Gì?

Methadone là một loại thuốc hợp pháp ban đầu được sử dụng để kéo dài việc giảm đau cho những người lính trong Thế Chiến thứ hai. Methadone là chất...

Xem thêm
Tác Hại Của Việc Sử Dụng Ma Túy
  • 0
  • Nam Tô Hoài

Tác Hại Của Việc Sử Dụng Ma Túy

Nghiện ma tuý có thể tác động nghiêm trọng đến bản thân, gia đình và bạn bè người nghiện. Đối với người nghiện ma túy, thông thường mọi suy nghĩ...

Xem thêm
Ma tuý đá huỷ hoại con người như thế nào?
  • 0
  • Nam Tô Hoài

Ma tuý đá huỷ hoại con người như thế nào?

(CAO) Không gây nghiện mạnh mẽ như heroin nhưng ma túy đá cũng làm cho người nghiện nó khốn đốn và làm băng hoại xã hội.Hiện nay, trào lưu sử...

Xem thêm
Học viên cai nghiện ở Sài Gòn cứa cổ bảo vệ trung tâm
  • 0
  • Nam Tô Hoài

Học viên cai nghiện ở Sài Gòn cứa cổ bảo vệ trung tâm

Tìm cách trốn khỏi Trung tâm cai nghiện Thanh Đa (quận Bình Thạnh) nhưng bị chặn lại, 2 học viên khống chế bảo vệ, lấy mảnh kính cứa cổ. Ngày...

Xem thêm