Loading...
Các loại ống nghiệm dùng trong xét nghiệm lâm sàng
  • 0
  • Tam Thien Chi

Các loại ống nghiệm dùng trong xét nghiệm lâm sàng

Thiết bị y tế là gì?Một thiết bị y tế là một sản phẩm, chẳng hạn như một dụng cụ, máy móc, thiết bị cấy ghép hay thuốc thử ống...

Xem thêm
Tiêu chuẩn ISO 13485 là gì
  • 0
  • Tam Thien Chi

Tiêu chuẩn ISO 13485 là gì

ISO 13485:2003 là gì?ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standaraization). Tiêu chuẩn được ban hành năm 2003 (...

Xem thêm