Tài liệu kỹ thuật

Tiêu chuẩn ISO 13485 là gì

Tiêu chuẩn ISO 13485 là gì

ISO 13485:2003 là gì?ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standaraization). Tiêu chuẩn được ban hành năm 2003 ( gọi tắt là phiên bản năm 2003).ISO 13485 là tiêu...

Xem chi tiết... →

So sánh cấu hình của 3 dòng sản phẩm On-Call ACON USA

Tam Thien Chi

Máy đo đường huyết On-Call được sản xuất bởi Tập đoàn ACON Laboratories Inc USA dựa trên công nghệ mới với chất lượng rất cao. Đặc biệt nguồn cung cấp que thử dồi dào với giá cả rất hợp lý...

Xem chi tiết... →

Mục tiêu kiểm soát đường huyết

Mục tiêu kiểm soát đường huyết
Tam Thien Chi

Khuyến nghịHiệp Hội Tiểu Đường Hoa Kỳ (ADA) khuyến nghị mục tiêu kiểm soát đường huyết đối với bệnh nhân tiểu đường như sau:Giá trị trung bình trước các bữa ăn: 5.0 - 7.2 mmol/L (90-130mg/dL)Giá trị cao nhất sau...

Xem chi tiết... →

Thông tin cần biết khi sử dụng máy đo đường huyết cá nhân

Thông tin cần biết khi sử dụng máy đo đường huyết cá nhân
Tam Thien Chi

Máy đo, que thử và các thành phần của bộ máy được chế tạo đồng bộ để đo kết quả chính xác nhất. Vì vậy, trong mọi trường hợp, không sử dụng các thành phần khác loại để thay thế...

Xem chi tiết... →

So sánh máy đo đường huyết cá nhân với máy xét nghiệm

So sánh máy đo đường huyết cá nhân với máy xét nghiệm
Tam Thien Chi

Máy đo đường huyết nói chung và máy xét nghiệm tại các trung tâm xét nghiệm đều cho kết quả nồng độ đường huyết chuẩn định huyết thanh hoặc huyết tương. Tuy nhiên chúng có thể khác nhau do phương...

Xem chi tiết... →