Test thử nghiện


Que thử nhanh AMP TRUELINE MEDICON túi 1 test

16,000₫
Kit thử phát hiện sử dụng chất AMP là dụng cụ định tính phát hiện chất Amphetamine trong nước tiểu...

Que thử nhanh MET TRUELINE MEDICON túi 1 test

16,000₫
Kit thử phát hiện sử dụng chất MET là dụng cụ định tính phát hiện chất Methamphetamine trong nước tiểu...

Que thử nhanh THC TRUELINE MEDICON túi 1 test

16,000₫
Que thử nhanh thương hiệu TRUELINE được nhập từ nhà máy kỹ thuật cao MEDICON GROUP USA, sản phẩm được...

Test thử nhanh phát hiện chất gây nghiện 4 thành phần MOP/ MDMA/ MET/ THC (KIT 1 test)

60,000₫
Test thử Multi-Drug MOP/MDMA/MET/THC Rapid test panel (Urine) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên...

Test thử nhanh phát hiện chất gây nghiện Morphine (MOP) túi 1 que

16,000₫
Test thử MOP Morphine Rapid Test Strip (Urine) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên...