} catch (e) {}; //]]>
Loading...

Test thử nghiện

Que thử nhanh AMP TRUELINE MEDICON túi 1 test

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TTCDOA02
 • Thương hiệu: MEDICON
 • Mô tả ngắn: Kit thử phát hiện sử dụng chất AMP là dụng cụ định tính phát hiện chất Amphetamine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giới hạn (cut-off) là 1000ng/ml, đủ để khẳng định...

Que thử nhanh MET TRUELINE MEDICON túi 1 test

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TTCDOA03
 • Thương hiệu: MEDICON
 • Mô tả ngắn: Kit thử phát hiện sử dụng chất MET là dụng cụ định tính phát hiện chất Methamphetamine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giới hạn (cut-off) là 1000ng/ml, đủ để khẳng định...

Que thử nhanh THC TRUELINE MEDICON túi 1 test

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TTCDOA04
 • Thương hiệu: MEDICON
 • Mô tả ngắn: Que thử nhanh thương hiệu TRUELINE được nhập từ nhà máy kỹ thuật cao MEDICON GROUP USA, sản phẩm được gia công đóng gói tại nhà máy MEDICON Việt Nam theo quy trình tiêu chuẩn ISO 13485. Đây là dòng...

Test thử nhanh phát hiện chất gây nghiện 4 thành phần MOP/ MDMA/ MET/ THC (KIT 1 test)

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TTCDOA01
 • Thương hiệu: MEDICON
 • Mô tả ngắn: Test thử Multi-Drug MOP/MDMA/MET/THC Rapid test panel (Urine) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên kết cạnh tranh.Trong quá trình xét nghiệm, test thử được nhúng vào mẫu nước tiểu. Mẫu phẩm di chuyển dọc...

Test thử nhanh phát hiện chất gây nghiện Morphine (MOP) túi 1 que

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TTCDOA02
 • Thương hiệu: MEDICON
 • Mô tả ngắn: Test thử MOP Morphine Rapid Test Strip (Urine) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên kết cạnh tranh.Trong quá trình xét nghiệm, test thử được nhúng vào mẫu nước tiểu. Mẫu phẩm di chuyển dọc...