} catch (e) {}; //]]>
Loading...

Test thử nước tiểu

Que thử nước tiểu ACON Mission URS 10 thông số hộp 100 test

200,000₫

  • Mã sản phẩm: TTCURS04
  • Thương hiệu: ACON / Mỹ
  • Mô tả ngắn: Que thử nước tiểu 10 thông số ACON Mission dùng để đo các thông sô sinh hoá của nước tiểu bằng các máy phân tích nước tiểu cùng dòng Mission do Tập đoàn ACON Laboratories Inc, Mỹ sản xuất như...

Que thử nước tiểu ACON Mission URS 11 thông số hộp 100 test

220,000₫

  • Mã sản phẩm: VTTH23
  • Thương hiệu: ACON / Mỹ
  • Mô tả ngắn: Que thử nước tiểu 11 thông số ACON Mission dùng để đo các thông số sinh hoá của nước tiểu bằng các máy phân tích nươớc tiểu cùng dòng Mission do Tập đoàn ACON Laboratories Inc, Mỹ sản xuất như...

Que thử nước tiểu ACON Mission URS 3 thông số hộp 100 test

110,000₫

  • Mã sản phẩm: VTTH21
  • Thương hiệu: ACON / Mỹ
  • Mô tả ngắn: Que thử nước tiểu 3 thông số ACON Mission dùng để đo các thông sô sinh hoá của nước tiểu bằng mắt do Tập đoàn ACON Laboratories Inc, Mỹ sản xuất.Que thử nước tiểu 3 thông số ACON MissionĐối tương sử dụng:...