Loading...

ABON Biopharm

Que thử thai và Que thử rụng trứng hãng ABON Biopharm là dòng sản phẩm chất lượng cao sản xuất theo tiêu chuẩn CHÂU ÂU. Đã được Bộ Y Tế Việt Nam cấp phép lưu hành. Sản phẩm chính hãng, an tâm, an toàn cho người sử dụng.TIÊU CHUẨN ISO13485 CỦA HÃNG ABON

CHỨNG NHẬN CE CỦA HÃNG ABON

SỐ GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH DO BỘ Y TẾ CẤP.

Link xem chi tiết văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1866-QD-BYT-2018-danh-muc-21-sinh-pham-chan-doan-in-vitro-duoc-gia-han-so-dang-ky-378126.aspx