Loading...

Medicon Trueline

 

Công ty TNHH MEDICON thành lập năm 2005 là nhà máy hoạt động trong mô hình liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài, chuyên sản xuất thiết bị y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

MEDICON đầu tư thiết bị nghiên cứu, dây chuyền sản xuất hiện đại, chuyên sâu nghiên cứu sản phẩm mới, nội địa hóa những sản phẩm y tế thiết yếu, tiến tới tự chủ sản xuất hoàn toàn trong nước, góp phần xây dựng nền công nghiệp thiết bị y tế Việt Nam lớn mạnh.

Ngoài thị trường trong nước, mục tiêu chính của MEDICON là xuất khẩu tới các thị trường tiềm năng khác trên thế giới.

Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 của Công ty TNHH Medicon, tiêu chuẩn quy định trong sản xuất Vật tư và thiết bị y tế. 

Căn cứ theo Quy tắc 4-IVD  và nghị định 36, Nghị định 169 của Chính Phủ. Test thử thai và rụng trứng trực thuộc Sinh phẩm chẩn đoán In-Vitro, được phân loại B. Yêu cầu bắt buột có giấy phép lưu hành do BỘ Y TẾ cấp mới được phép bán và lưu thông trên thị trường.

Giấy phép lưu hành Test thử rụng trứng LH Trueline Medicon

Giấy phép lưu hành Test thử thai hCG Trueline Medicon