Loading...

Ống nghiệm kháng đông

Ống nghiệm kháng đông EDTA hộp 100 ống HTM

105,000₫

  • Mã sản phẩm: TTCHTM01
  • Thương hiệu: Hồng Thiện Mỹ
  • Mô tả ngắn: Ống nghiệm nhựa lưu mẫu xét nghiệm/ thí nghiệm do CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ sản xuất theo dây chuyền công nghệ cao, sản phẩm sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016THÔNG...

Ống nghiệm kháng đông EDTA nhi hộp 100 cái HTM

160,000₫

  • Mã sản phẩm: HTM06
  • Thương hiệu: Hồng Thiện Mỹ
  • Mô tả ngắn: Ống nghiệm nhựa lưu mẫu xét nghiệm/ thí nghiệm do CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ sản xuất theo dây chuyền công nghệ cao, sản phẩm sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016THÔNG...