} catch (e) {}; //]]>
Loading...

Hoạt động tiêu biểu

Tâm Thiện Chí là Công ty chuyên kinh doanh thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, trên mỗi bước đi của chúng tôi luôn hiểu rỏ cần có trách nhiệm với NHÂN VIÊN, CỘNG ĐỒNG và KHÁCH HÀNG đã, đang và sẽ thương yêu, quan tâm, đóng góp vào sự phát triển của Công ty. 


1. TINH THẦN HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNG


2. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ĐẾN TỔ CHỨC XÃ HỘI VÌ CỘNG ĐỒNG3. TỔ CHỨC GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN VỚI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT4. QUAN TÂM SÂU SẮC VÀ TRI ÂN ĐẾN KHÁCH HÀNG VÀO CÁC DỊP KỸ NIỆM, LỄ, TẾT,...5. ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI TỔ CHỨC XÃ HỘI6. TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO NHÂN VIÊN7. THAM QUAN DU LỊCH THƯỜNG NIÊN