Loading...

Hoạt động tiêu biểu

Tâm Thiện Chí là Công ty chuyên kinh doanh thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, trên mỗi bước đi của chúng tôi luôn hiểu rỏ cần có trách nhiệm với NHÂN VIÊN, CỘNG ĐỒNG và KHÁCH HÀNG đã, đang và sẽ thương yêu, quan tâm, đóng góp vào sự phát triển của Công ty. 


SINH NHẬT CÔNG TY


SINH NHẬT NHÂN VIÊN


TIỆC TÂN NIÊN


THAM QUAN DU LỊCHNHỮNG BUỔI TIỆC NHỎ


HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN


HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNGKHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY


ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI TỔ CHỨC XÃ HỘI