Loading...

Chính sách bảo hành

TÂM THIỆN CHÍ cam kết bán hàng chính hãng, có đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật VIỆT NAM. Chính sách bảo hành của từng dòng sản phẩm sẽ được nghiêm ngặt thực hiện theo quy định.

BAO CAO SU
+ Nguồn gốc hàng: thể hiện rỏ trên từng sản phẩm, chấp hành theo quy định của dòng hàng.
+ Hạn sử dụng: được ghi rỏ trên từng chiếc Bao cao su (có ghi ngoài hộp và trên từng chiếc)
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 1 năm

GEL BÔI TRƠN
+ Nguồn gốc hàng: Được nêu rỏ trên từng sản phẩm được công bố trên WEBSITE
+ Hạn sử dụng: được ghi rỏ trên từng TUBE (có ghi ngoài hộp và trên từng TUBE)
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 6 tháng

DUNG DỊCH RỬA DÀNH CHO NAM GIỚI
+ Nguồn gốc hàng: Được nêu rỏ trên từng sản phẩm được công bố trên WEBSITE
+ Hạn sử dụng: được ghi rỏ trên từng TUBE (có ghi ngoài hộp và trên từng TUBE)
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 6 tháng

QUE THỬ NHANH
+ Nguồn gốc hàng: Được nêu rỏ trên từng sản phẩm được công bố trên TAMTHIENCHI.VN
+ Hạn sử dụng: được ghi rỏ trên từng que/card (có ghi ngoài hộp và trên từng que/card)
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 6 tháng

KHẨU TRANG Y TẾ
+ Nguồn gốc hàng: Được nêu rỏ trên từng sản phẩm được công bố trên WEBSITE
+ Hạn sử dụng: được ghi rỏ trên từng hộp (có ghi ngoài thùng và phía đáy hộp)
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 6 năm

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH
+ Nguồn gốc hàng: Được nêu rỏ trên từng sản phẩm được công bố trên WEBSITE
+ Hạn sử dụng: được ghi rỏ trên từng hộp
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 1 năm

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH MÁY MÓC THIẾT BỊ
+ Máy đường huyết: Bảo hành vĩnh viễn
+ Máy huyết áp điện tử: Bảo hành 2 năm
+ Máy xông khí dung: Bảo hành 2 năm
+ Nhiệt kế điện tử: Bảo hành 1 năm

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
+ Được ghi rỏ trên tờ hướng dẫn sử dụng được kính kèm theo sản phẩm