Loading...

Chưa nhận được hàng, hệ thống LAZADA báo đã nhận ?

Hỏi:

Tôi đặt hàng từ https://www.lazada.vn/shop/tamthienchico, xem hệ thống báo đã giao hàng nhưng thực tế Tôi chưa nhận. 


Đáp:

Tâm Thiện Chí xin được phúc đáp như sau:

Chính sách vận chuyển (phí + thời gian + đơn vị chuyển hàng) áp dụng trang thương mại điện tử LAZADA là trực thuộc của LAZADA quyết định. Công ty chúng tôi không điều phối trực tiếp các vấn đề liên quan đến vận chuyển.

Xin chia sẻ hướng giải quyết như sau:

  • Hướng 1: Khách phản ánh trực tiếp lên tổng đài LAZADA sự việc ;
  • Hướng 2: Khách CHAT báo với Tâm Thiện Chí, Tâm Thiện Chí sẻ tương tác trao đổi báo với LAZADA sự vụ. 


Những trường hợp xảy ra khi hệ thống báo đã nhận đơn hàng nhưng khách chưa nhận:

  • Bên vận chuyển đã giao hàng trực tiếp theo địa chỉ khách đặt hàng, có thể người thân trong gia đình bất kỳ đã nhận ;
  • Nhân viên giao hàng ở các bưu cục có chút vấn đề -> việc này hiếm gặp hơn ;


Tâm Thiện Chí rất lấy làm tiếc không không hỗ trợ toàn diện cho Khách hàng khi áp dụng chính sách bán hàng thông qua trang thương mại điện tử.


--- Tâm Thiện Chí ---

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên